حکم پنج سال زندان براز سحر کاظمی فعال مدنی کرد از سوی دادگاه رژیم در سنندج صادر شد.
نزدیکان سحر کاظمی ضمن تایید خبر محکومیت ایشان علت آن را فعالیت‌های وی در زمینه مدنی و محیط زیستی عنوان کرده‌اند.
سحرکاظمی از مربیان وزرشی ساکن سنندج، بدلیل فعالیت های مسالمت آمیز مدنی و محیط زیستی در سال‌های اخیر بارها به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.
شنبه ۲۷ بهمن۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah