آنگلا مرکل روز شنبه ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) در نطق خود در کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد که آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه در واقع هدف یکسانی را دنبال می‌کنند و آن «مهار نقش زیان‌بار» ایران است. رادیو آلمان

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah