عکس یادگاری پاسداران در کنار جسد سوختبران بلوچ!

خامنه ای در صفحه اینستاگرام خود پاسداران نظام جنایتکارش را فرشته نامیده است! به داستان این جنایت نگاه کنیم و از روی این کسانی که هر وقت عده ای پاسدار به هلاکت می رسند به سوگواری برای آنها می پردازند و خشونت را به هر شکلی محکوم می کنند بشناسیم که آنها چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه با هر توجیه وبهانه ای در کنار رژیم سرکوبگری قرار می گیرند که چهل سال است تسمه از گرده ملت ایران کشیده است و از دیدگاه این جماعت که هم هم مردم ایران را سزاوار ناسپاسی به دیکتاتوری شاه می دانند و هم به سوگ مرگ جلادان می نشینند و قربانی را به تسلیم گوسفندوار دعوت می کنند.
تصویر لو رفته‌ای از گوشی همراه یکی از نیروهای سپاه پاسداران در فضای مجازی منتشر شده که نیروهای غیر بومی مرزبانی سپاه را در حالی که تعدادی از اجساد شهروندان بلوچ رادرون خودرو انداخته وعکس گرفته نشان میدهد.

کسی که تصویر رامنتشر کرده در این‌باره گفت: این افراد بارگازوئیل داشتند. نیروهای مرزبانی سپاه با اتهام حمل مواد مخدر به سمت‌شان شلیک کرده و پس از قتل، اجسادشان را پشت خودرو انداخته و از این صحنه به عنوان منهدم کردن یک «باند قاچاقچی» عکس یادگاری گرفتند.
این اقدام بدون شک یک جنایت است. و شیوه عملکرد این نیروها همانند ««هیوا تاب» سرگرد سابق اطلاعات سپاه مریوان درکردستان است.
گروه«هیوا تاب» در سال‌های میان ١٣٨۴تا١٣٨٨ در مناطق کردنشین ایران اقدام به قتل مردمان عادی کردکرده و به آنها لباس گروه‌های مسلحی چون پژاک به تن داده و با آنها عکس می‌گرفتندوبرای دریافت پول به مرکز کشورارسال می‌کردند.
کسی هست این جنایت ننگین در حق مردم بلوچ را محکوم و پیگیری کند؟!

photo_2019-02-16_16-06-10.jpg

 

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah