به گزارش هرانا روز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، یک فعال محیط زیست وعضو کمپین محیط زیستی “صدای پای آب“ یوسف فرهادی بابادی همراه برادرش از سوی ماموران وزارت اطلاعات به طور خشونت آمیز دستگیر شد. بر اساس این گزارش دو خودرو سیاه رنگ متعلق به وزارت اطلاعات با متوقف کردن خودرو فرهادی بابادی اقدام به بازداشت خشونت آمیز وی و برادرش کردند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah