خامنه ای:مبادا دلتان در نتیجۀ نشست ورشو خالی شود و مبادا که این نشست «فلان جوان را دچار خطا کند. از دشمن وحشت نکنید و بدانید که دست خدا بالای همۀ دست هاست و خداوند پشتیبان ملتی است که دین او را یاری می کند.»
خامنه ای در ادامه خطاب به پاسداران وبسیجی ها و دیگر مزدوران پاچه گیرش گفت:»استفاده از ظرفیت های کشور نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان مؤمن و انقلابی است که باید هر کاری را که امکان پذیر است» انجام بدهند و «معطل کسی نباید بمانند.» «نباید خود را به ساده لوحی زد و از دشمن غافل شد دشمن به شدت گرفتار مسائل داخلی و خارجی [جمهوری اسلامی] است.» خامنه ای نسبت به «خدعه دشمن» از جمله «خدعه اروپایی ها» هشدار داد که غافل نشوند و گفت : «من به مسئولین و دولتی ها نمی گویم چه کنند اما باید بنشینند و به گونه ای عمل کنند که فریب آنها [اروپایی ها] را نخورند و به امید آنکه حالا کاری بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.»

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah