دادگاهی در هلند روز دوشنبه شرکت هلندی «یوروتوربین بی‌وی» . Euroturbine B.V و شرکت تابعه آن در بحرین را به‌دلیل صادرات غیرقانونی قطعات توربین گازی به ایران به پرداخت ۵۰۰هزار یورو جریمه نقدی محکوم محکوم کرد. یک شرکت تابعه این شرکت در بحرین نیز به پرداخت ۳۵۰هزار یورو محکوم شده است.
دادستانی هلند در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸درخواست مجازاتی دست‌کم ۱۳میلیون یورویی را برای این شرکت کرده بود.
قطعات توربین گازی می‌توانند برای اهداف غیرنظامی استفاده شوند، اما از آنها می‌توان همچنین برای مقاصد نظامی، از جمله تولید سلاحهای کشتار جمعی استفاده کرد. صادرات این قطعات از هلند بدون اجازه مخصوص غیرقانونی است.
مدیر و دو کارمند این شرکت نیز به انجام خدمات عمومی رایگان محکوم شدند.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah