مهین اکبری پنجاه و هفت ساله از زندانیان سیاسی دهه شصت ، در حدود بیست روز پیش در یورش وحشیانه ماموران اطلاعات رشت در منزل مسکونیش دستگیر و به شکنجه گاه اطلاعات رشت انتقال و پس از بازجوییهای درازمدت همراه با شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان لاکان رشت منتقل شده است وی که مبتلا به انواع بیماریها از جمله دیسک کمر که مدتی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و دوران درمان را میگذراند و بیماریهای دیگر از جمله قند و فشارخون بالا میباشد .
آخرین خبر از وضعیت مهین اکبری حاکی ازتحت فشار بودن و عدم امنیت جانی وی در میان زندانیان زن با جرایم خطرناک و همچنین عود کردن بیماریها و وخامت حال اوست .
۱ اسفند ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah