شوش تجمع بازنشستگان نیشکر هفت
امروز چهار شنبه یکم اسفند ۹۷ بازنشستگان نیشکر هفت تپه بار دیگر برای دریافت حقوق سنوات دست به تجمع زدند.
بازنشستگان خواستار حقوق سنوات از سال ۹۶ هستند.

photo_2019-02-20_12-01-45.jpg

تجمع حواله داران چانگان و سایپا مقابل وزارت صنعت و معادن و تجارت (صمت) در اعتراض به افزایش قیمت خودرو چهارشنبه ۱ اسفند۹۷

photo_2019-02-20_12-03-07.jpg

چهارشنبه ۱ اسفندماه؛ ششمین روز اعتراض کارگران روغن نباتی جهان به همراه کارکنان فضای سبز شهرداری زنجان روبروی استانداری این شهر

کارکنان فضای سبز شهرداری در اعتراض به اخراج خود تجمع کرده‌اند.

سیبلس.jpg

 

تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان مخابرات آذربایجان شرقی

امروز چهارشنبه اول اسفند۹۷ جمعی از کارگران و کارکنان مخابرات استان آذربایجان شرقی که زیر نظر پیمانکار مشغول به کار هستند، در اعتراض به طبقه بندی مشاغل و همسان سازی حقوق، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

photo_2019-02-20_12-04-44.jpg

تجمع خانواده اسماعیل بخشی کارگر زندانی نیشکر هفت تپه، مقابل دادگستری شوش
خانواده اسماعیل بخشی از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه یکم اسفند ۹۷ با تجمع روبروی دادگستری شوش، خواهان روشن شدن وضعیت این کارگر زندانی شدند و تا این لحظه دادگستری شوش هیچ‌گونه پاسخ روشنی به خانواده اسماعیل بخشی نداده است.

photo_2019-02-20_12-06-50.jpg

 

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah