دو فعال محیط زیست به نامهای “آرمان وفایی و شاهو فرجی“ روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه در سنندج دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
از دلایل بازداشت آنها اطلاعی در دست نیست.
بنابه اخبار رسیده درهفته های اخیرفشار بر فعالان محیط زیست افزایش یافته و شمار زیادی از سوی دستگاههای امنیتی بازداشت شدند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah