بنابه این گزارش این زندانی بیست و ششم تیر ماه ۹۷ بازداشت گردیدا و با اتهاماتی چون توهین به خمینی، خامنه ای، و فعالیت تبلیغی علیه نظام رو به روست .
وی تنها فرزند خانواده و کمک خرج مادرش بوده است و به دلیل نوشتن نقد مطالب دینی دستگیر شده است . دادگاه تجدید نظر وی هنوز برگزار نشده است. لازم به ذکر است که مادر وی به دلیل بیماری نمیتواند به دیدن فرزندش برود. علیرضا سرپرستی مادرش را به عهده گرفته بود و بعد بازداشت وی مادرش با مشکلات زیادی روبرو شده است.
یکم اسفند ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah