دادگاه جنایی مرکزی لندن یک بمبگذار ایرانی تبعه انگلستان را که هنگام توطئه برای بمب‌گذاری در انگلستان دستگیر کرده بود اول مارس محاکمه می‌کند.وی که فاتح عبدالله نام دارد و ۳۳ساله است در ماه دسامبر دستگیر و متهم به خرید مواد منفجره شده بود. او متهم به تحریک دو نفر برای انجام حمله‌ تروریستی در آلمان است گفته می‌شود فاتح محمد عبدالله متهم به تشویق فرد دیگری برای راندن خودرو به داخل جمعیت و انفجار بمب و حمله با ساطور در فاصله ۹ آوریل تا ۱۱ دسامبر ۲۰۱۸ می باشد.
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah