در این مراسم مونا شریعتی می گوید مادرش نگران مردم ایران بود و با دکلمه شعر «من ایرانم شوری در سر دارم» و سپس پخش این ترانه پیام مادرش را به حاضرین و مردم ایران می رساند.

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah