فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفوبین الملل گفت:
«رفتار مقامات ایران در مورد آرش صادقی نه تنها به طرز غیر قابل توصیفى ظالمانه است، بلکه از منظر حقوقی نوعى شکنجه محسوب می‌شود. از ابتدا تا امروز، هر قدم که مقامات زندان، دادستانی و سپاه پاسداران برداشته اند در جهت قطع یا ‌محدود کردن دسترسی آرش صادقی به خدمات درمانی حیاتى براى مقابله با سرطان بوده است.»
«مقامات ایرانى به طور عامدانه آرش صادقی را از مراقبت‌هاى پزشکى محروم کرده‌اند و به این ترتیب درد و عذاب او را افزایش داده و ظلم ناشى از حکم به غایت ناعادلانه او را دو چندان کرده‌اند.»
زندانی سیاسی زندانی آرش صادقی بعلت ابتلا به سرطان بدخیم درشرایط بسیار خطرناکی در زندان گوهر دشت کرج بسر می برد.

پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah