جمعی ازنمایندگان کارگری هفت‌تپه امروزپنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ باحضور وزیرکار رژیم در اعتراض به مشکلات قراردادها، عدم پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم بازگشت به کار کارگران اخراجی هفت‌تپه با وجود حکم بازگشت به کار اداره کار شهرستان در روستای صالح مشطت تجمع کردند.

گلستان تجمع کارگران شرکت لبنیات آق قلا
جمعی از کارگران و دامدارانی که در یک شرکت لبنیاتی واقع در شهرک صنعتی شهرستان آق قلا فعالیت میکردند، امروز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در مقابل درب استانداری گلستان تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض اظهار کرد: «حدود شصت نفر کارگر در تاریخ دوم خردادماه سال ۱۳۹۶ مشغول به فعالیت در این شرکت بودند و به دلیل اینکه شرکت نتوانست مطالبات کارگران را پرداخت کند کارگران به نشانه اعتراض از عدم دریافت حقوقشان در تاریخ آذر و دی ماه سال ۹۶ از شرکت لبنیاتی شهرستان آق قلا بیرون آمدند».

photo_2019-02-21_16-06-58 - Kopie

تجمع و اعتصاب کارگران راه آهن سیرجان
جمعی از کارگران راه آهن ایستگاه احمد آباد تزرج کهه در سیرجان، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان دست به اعتصاب و تجمع زدند.
پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷

سیلبسبس.jpg

کرمان تجمع بازاریان عنبرآباد مقابل فرمانداری در اعتراض به برپایی نمایشگاه بهاره که قرار است طی روزهای آینده برپا شود.
۲اسفند ۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah

photo_2019-02-21_16-07-55شسبیشیسش.jpg