زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی با وجود وضعیت نامناسب جسمی از اعزام به بیمارستان و دریافت خدمات درمانی محروم مانده است. این زندانی که از پارگی مینیسک پا رنج می برد، با بی توجهی از سوی زندانبانان محروم از انتقال به بیمارستان و مراکز درمانیست.
زندانبانان با بهانه های واهی از اعزام زندانیان سیاسی یا امنیتی بیمار به مراکز درمانی جلوگیری می کنند.
علاوه بر مشکلات ناشی از پارگی مینیسک، این زندانی مبتلا به بیماری پروستات نیز هست، همچنین در دوران زندان به مشکلات عصبی از نوع اختلال خواب و فراموشی مبتلا شده است. آقای امیرخیزی بدلیل بیماری پروستات خود باید هر از چند گاهی تحت سونوگرافی قرار گیرد.
جمعه ۳ اسفند ۹۷
http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah