یک هفته پس از پایان مهلت رژیم ایران برای تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف، این سازمان روز جمعه، سوم بهمن‌ماه، در جلسه‌ای رسمی بار دیگر به این رژیم چهار ماه وقت داد. این سازمان از رژیم ایران خواسته است تا چهار ماه دیگر اصلاحات مورد نیاز برای همسویی با استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را انجام دهد.

جمعه ۳ اسفند۹۷

http://t.me/begoona1
https://www.instagram.com/begoonah