نایب رییس انجمن انبوه سازان استان تهران:
درچهاردهمین نشست ایران و سوریه که با حضور جهانگیری ، وزیر راه و شهرسازی و …در کشور سوریه صورت گرفت، تفاهمنامه ای برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در دمشق به امضا رسید.
چطور مردم سر پل ذهاب بعداز سال واندی پس از زلزله در کانکس زندگی میکنند چطور مردم خودمان به گورخوابی و کارتن خوابی رسیده اند اما می توانند برای اهداف سیاسی شان در سوریه و لبنان و یمن هزینه کنند!!
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah