دو زن زندانی سیاسی صبا کرد افشاری و یاسمن آریانی، پس از آزادی از زندان اوین اعلام کردند که آزادی شان با عفو تنها یک نمایش توسط مقامات حکومتی بوده است.
صبا کرد افشاری و یاسمن آریایی در جریان اعتراضات مرداد ۹۷ در تهران،‌ بازداشت و به زندان قرچک و سپس اوین منتقل شدند. آنها پس از آزادی طی مصاحبه ای در باره شرایط زندان ها و جنایاتی که در حق زنان زندانی می شود، صحبت کردند.
صبا کرد افشاری گفت،‌ «وقتی وضعیت زندان ها را از نزدیک دیدم –خصوصاً در قرچک-، به این نتیجه رسیدم که ما در ایران فقط اسم حقوق بشر را داریم. در واقع در ایران برای انسان ها هیچ حقی قائل نیستند، چه رسد به این که در زندان ها بخواهند حقوق بشر را رعایت کنند.»
یاسمن آریانی در مورد عفو نمایشی گفت، «از نظر من این عفو یک نمایش بود.

چرا که می خواهند چهره خودشان را در جوامع بین الملل خوب نشان دهند. می خواهند بگویند ما به زندانیان سیاسی و کسانی که بر علیه ما صحبت می کنند، عفو رهبری می دهیم. فقط ۲ ماه تا پایان حکم ما باقی مانده بود… این در حالی است که مریم اکبری منفرد از سال ۸۸ در زندان است، ۱۵ سال حکم دارد و هم چنان باید در زندان بماند… یا مثلاً فاطمه مثنی طبق قانون خودشان باید آزاد شود اما می خواهند او را تا سال ۱۴۰۸ در زندان نگه دارند.»
صبا کرد افشاری نیز در این باره اضافه کرد، «متاسفانه باید بگویم که در این مدت زمان کوتاهی که در بازداشت و زندان بودم، اتفاقاتی افتاد که کاملاً به رفتار مسئولین بدبین شدم… به من و دو تن دیگر از دوستانم در بند نسوان اوین که حکم زیر یک سال داشتیم، عفو دادند. با این حال ما از این عفو اصلاً راضی نیستیم…
در مدتی که من در بند نسوان بودم، برای آتنا دائمی و گلرخ ایرایی مجدداً پرونده سازی شد. ما امیدوار هستیم که این اتهام جدید تبرئه شوند اما در غیر این صورت باز چندسال به حکمشان اضافه می شود که این مسئله واقعاً دردناک است.»

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah