مطابق یک طرح ساجد جاوید وزیر کشور انگلستان؛ گروه تروریستی حزب الله که تحت حمایت ایران است در این هفته از طرف انگلستان در تمامیتش ممنوع الفعالیت می شود.
بنا به یک گزارش در ساندی تلگراف، آقای جاوید وزیر کشور بر این اعتقاد است که این ممنوعیت بایستی خیلی جلوتر از این زمان انجام می شده است. وی همانطور که برایت بارت گزارش کرد؛ اولین بار احتمال این ممنوعیت را در ژوئن گذشته ارائه کرد.
وزیر کشور بریتانیا با اشاره به این‌که پیشتر شاخه نظامی این گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشت، گفت: «در حال حاضر امکان تفکیک میان شاخه نظامی و سیاسی حزب‌الله وجود ندارد؛ تصمیم گرفتم کلیت این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهم.»

دوشنبه ۶ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah