خبرگزاری  ایرنا گزارش داد  «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه دوشنبه شب در صفحه اینستاگرام خود نوشت که از سمتش استعفا کرده است.
به گزارش ایرنا، «سید عباس موسوی» معاون سخنگوی وزارت خارجه در گفت وگو با ایرنا، این خبر را تایید کرد.

دوشنبه ۶ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah