در دومین روز از نشست مشترک شان در شرم الشیخ، رهبران اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ عرب، بر ضرورت حل منازعات خونین خاورمیانه تأکید کردند. قریب چهل تن از رؤسای دولت ها و نخست وزیران کشورهای عرب و اروپایی، در دو سوی سواحل مدیترانه، از دیروز یکشنبه در نشست بی سابقه و دو روزه ای در شرم الشیخ شرکت جستند.
صدراعظم آلمان فدرال، آنگلا مرکل، در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که با همتایان عرب و اروپایی خود دربارۀ منازعات سوریه و همچنین اوضاع لیبی، ایران و نبرد با تروریسم اسلامی گفتگو کرده است. خانم مرکل همچنین بر ضرورت دستیابی به راه حل دو دولت برای حل مسئلۀ اسرائیل و فلسطین و همچنین حل «فاجعۀ انسانی دهشتناک در یمن» تأکید کرد.
روز یکشنبه در نخستین روز از نشست شرم الشیخ پادشاه عربستان، مداخلات جمهوری اسلامی را در یمن که به جنگ داخلی در این کشور دامن زده محکوم کرد.

دوشنبه ۶ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah