روزنامه لبنانی المدن از رسوایی پرده برداشت که می‌تواند به بدنام‌تر شدن حزب‌الله لبنان بینجامد. المدن می‌گوید که حزب‌الله یک شبکه روسپی‌گری دایر کرده و در اختیار دارد.
روزنامه المدن گزارش کرد که یک معاون کمیته امنیتی حزب‌الله لبنان و یک سرهنگ پلیس قضایی این کشور در زمینه اداره این روسپی‌خانه نقش دارند. این مرکز روسپی‌گری در نزدیکی مقر کمیته امنیتی حزب‌الله در بعلبک واقع شده است.
وبگاه روزنامه المدن که به «حزب الکتائب» لبنان تعلق دارد همچنین گزارش کرد که حزب‌الله لبنان شبکه‌ای از خدمات جنسی برای اهداف جاسوسی به کار گرفته و با به خدمت گرفتن دختران جوان از آن‌ها برای جاسوسی از مقامات مهم دولتی و نهادهای لبنان استفاده می‌کند. المدن می‌گوید که شخصیت‌های مهمی در لبنان به دام این روسپی‌های حزب‌الله افتاده‌اند.
پیش از این نیز گروه تماس وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه توئیترش نوشته بود که یک شبکه بزرگ خدمات جنسی در لبنان در سال ۲۰۱۶شناسایی شد که با علی زعتر، مسئول مالی حزب‌الله لبنان در ارتباط بود.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah