به گزارش کمپین فعالین بلوچ ذبیح الله ریگی فیروز آبادی زندانی سیاسی بلوچ، بازداشت شده در زندان مرکزی زاهدان، بر اثر شکنجه شدید در وضعیت بد جسمانی و روانی بسر می برد.
ذبیح الله ریگی فیروز آبادی، در ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ به اتهام عضویت در سازمانهای مخالف حکومت ایران بازداشت و به ۱۶ سال حبس محکوم شد، که در بهمن ماه سال جاری «۱۳۹۷» به بند قرنطینه انتقال داده شد و مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار گرفت وبعلت عدم معالجه مناسب، جراحات وارده دچار عفونت شد.
بعد از قرنطینه او را به بند ۹ منتقل کردند، تا زخم های وی بهبود حاصل پیدا بکند، و در این بند، به اجبار به وی قرص های آرام بخش اعصاب خورانده شد، تا اینکه الآن معتاد این قرص‌ها شده است.
اكنون وی به بند ۳ زندان انتقال داده شده است، و از وضعیت نامناسب روحی و روانی رنج می برد، و در صورت عدم مصرف قرص های اعصاب، حالت روحی و توازن روانی وی بهم میریزد، که عموما وضعیت نامناسب روانیش کاملا هویداست و مانند سابق نیست، و حتی توانایی صحبت کردن با خانواده خویش را ندارد و دچار فروپاشی ذهنی و عصبی می شود.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah