اعلام حمایت کارگران راه آهن خراسان از اعتصاب کارگران آذربایجان طی پیام زیر:
ما کارگران راه آهن خراسان همبستگی و همدلی خود را با اعتراضات کارگران آذربایجان که همکاران ما هستند اعلام می کنیم .photo_2019-02-26_21-26-04.jpg

تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد جلوی ساختمان شهرداری مرکزی به خاطر عدم دريافت ۸ ماه حقوق معوقه و عیدی

photo_2019-02-26_21-34-22.jpg

 

روز سه شنبه هفتم اسفند نودوهفت کارگران نیروگاە گل گهر #سیرجان در اعتراض بە عدم پرداخت پنج ماە حقوق معوقە اعتصاب کردند.

photo_2019-02-26_21-31-28.jpg

امروز سه شنبه، هفتم اسفند گروهی از کارگران و کارکنان راه آهن تبریز، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدیشان دست به اعتصاب و تجمع زدند.
این اعتصاب علیرغم حضور نیروی انتظامی و تلاش آنها برای جلوگیری از اعتصاب کارکنان راه آهن تبریز شکل گرفت.

photo_2019-02-26_21-31-36.jpg
راهپیمایی بازنشستگان کشوری و لشکری در تهران
سه شنبه هفتم اسفند
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

تجمع خانواده  اسماعیل بخشی مقابل دادگستری شوش برای آزادی این کارگر زندانی
سه شنبه هفتم اسفند

تظاهرات بازنشستگان کشوری و لشکری مقابل مجلس در بهارستان در تهران با شعار «فریاد فریاد از این همه بیداد »

سه شنبه هفتم اسفند