روزنامه نیویورک سان در سرمقاله‌ای پیرامون استعفای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌نویسد او هیچگاه بیشتر از یک تبلیغاتچی و فروشنده سیاست‌های حاکمان پشت‌پرده رژیم نبود.
نیویورک سان می‌افزاید حتی اگر او استعفای ‏خود را هم پس بگیرد داستان بحران اختلافاتی که در پس ظاهر روابط حاکمان جمهوری اسلامی قرار دارد پایان نخواهد یافت.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah