آتنادائمی فعال مدنی زندانی مدت‌هاست دچار سرگیجه‌ و سردردهای مدام و بی‌حسی در ناحیه چشم راستش است. پزشک بهداری زندان قرچک در اردبیهشت ۹۷ برای او درخواست انجام ام آر ای را نوشته با این حال او هنوز از آن زمان تاکنون به بیمارستان برای این منظور و معاینه منتقل نشده است.
دادیار ناظر بر زندان درخواست خانواده او برای ملاقات را مدت‌هاست نپذیرفته و در نتیجه موفق به گرفتن اجازه برای انتقال فرزندشان به بیمارستان نشده‌اند.
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah