کارخانه سیمان العماره با حضور مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین در استان میسان عراق بصورت سرد آغاز به کار کرد.
عملیات احداث این کارخانه سیمان درسال۹۵ با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیون دلار توسط هلدینگ خوزستان آغاز شد.
جوانان خوزستان بیکار و آواره اند، اما با سرمایه خوزستان درعراق کارخانه سیمان می سازند.
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah