پس از گذشت ۲۵ سال از انفجار مرگبار مرکز یهودیان در آرژانتین «آمیا»دادگاهی در بوئنوس آیرس روز جمعه ۱۰ اسفند (یکم مارس) برای کسانی که در لاپوشانی این پرونده نقش داشته اند حکم صادر کرد.
در این پرونده افراد زیادی و از جمله رئیس جمهوری وقت آرژانتین، کارلوس منم و همچنین رئیس جمهوری پیشین این کشور، کریستینا کیرشنر به لاپوشانی و کارشکنی در تحقیقات متهم شده‌اند. خوان خوزه گالینو Juan Jose Galeano قاضی سابق آرژانتین که ریاست تحقیقات در بمب‌گذاری در بوئنوس‌آیرس را به‌عهده داشت به‌دلیل نقشش در لاپوشانی در تحقیقات به شش سال زندان محکوم شد.
خبرگزاری فرانسه با مخابره این خبر افزود: رئیس سابق اطلاعات آرژانتین نیز به‌خاطر نقشش در لاپوشانی و مخفیکاری در ارتباط با بمب‌گذاری مرکز آمیا به چهار و نیم سال زندان محکوم شد.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah