همان‌طور که پاسدار قاسم سلیمانی نیز همین را گفته است، البته قابل فهم است زیرا پیامی که علنی کردن این استعفا به افکار عمومی داخل کشور و جامعه بین‌المللی داد، بسیار برای رژیم گران تمام شد. تلاش برای کوچک‌نمایی این استعفا توسط تمامیت رژیم نیز گویای همین واقعیت است.
نکته مهم این است که این استعفا در زمانی اعلام شد که رژیم با آوردن بشار اسد در تلاش برای مهر کردن پیروزی‌هایش در سوریه بود، ولی آن‌چنان آن ملاقات تحت‌الشعاع این استعفا قرار گرفت که داد همه باندهای رژیم در آمد.

به‌عنوان نمونه محمد مهاجری از باند خامنه‌ای ابعاد این استعفا را فراتر از حوزه وزارت‌خارجه ارزیابی کرد و گفت:
«آنچه به چالش کشیده شد نه فقط محمدجواد ظریف که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مؤثر در آن بود».
البته موضوع صرفاً به چالش کشیده شدن سیاست خارجی رژیم نیست، بلکه بحث بسیار فراتر است. به‌عبارت دیگر این حرکت نمایش فوران بحران درون حاکمیت است. و حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: «دشمنان بیرونی استعفای ظریف را… نشانه نا‌کارآمدی نظام معرفی می‌کنند.»
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah