تعدادی ازکارگران هفت تپه  وخانواده اسماعیل بخشی وسپیده قلیان در مقابل دادگستری شوش تجمع کردند که منجر به دستگیری حسن کهنکی و قاسم‌بلدی و انتقال به دادستانی و سپس تهدید به تشکیل پرونده امنیتی وزندان شدند و در نهایت با گرفتن تعهد مبنی بر عدم شرکت در تجمعات ساعت ۱۳ آزاد شدند.

شنبه ۱۱ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah