فاطمه کمرخانیکه در یکی از مراکز وابسته به بهزیستی در ایلام شاغل بود به خاطر افشاگری در باره ازدواج دختری ۱۱ ساله به نام رها با مردی ۵۰ ساله، از کارش اخراج شد.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah