توقف کامل قطار اهواز-مشهد به علت اعتصاب کارگران راه آهن اندیمشک

photo_2019-03-03_19-50-18.jpg

هرمزگان – ادامه اعتصاب کارگران راه آهن
یکشنبه ۱۲اسفند۹۷

photo_2019-03-03_19-48-49.jpg

تهران تجمع کارگران عضو تعاونی مسکن شرکت واحد در مقابل وزارت تعاون در اعتراض به فساد سیستماتیک اداری و پایمال کردن حق کارگران
یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷

photo_2019-03-03_19-48-53.jpg

تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند دزفول به دلیل عدم دریافت بیمه ی کارگری
یکشنبه ۱۲ اسفند۹۷

photo_2019-03-03_19-48-56.jpg

تجمع بازنشستگان شرکت فولاد اصفهان مقابل استانداری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و،عیدی و مطالبات سال‌های گذشته
یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷

photo_2019-03-03_19-49-00

اعتصاب کارگران راه آهن
بنا به فراخوان قبلی و در همبستگی با سایر مناطق کارگران راه آهن خراسان در نیشابور و اندیمشک در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق و بیمه و عیدی سال ۹۷ دست به اعتصاب زدند.
متن فراخوان:با سلام
ما کارگران و کارکنان نیروی خراسان در همبستگی با برادران مان در مناطق مختلف راه آهن که در این مدت تجمع اعتراضی بدلیل دریافت نکردن حقوق و مزایا داشتند

اعلام می کنیم از روز یکشنبه و دوشنبه ۱۲ اسفند و ۱۳ اسفند تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری و ایستگاه راه آهن خراسان خواهیم داشت.

از تمامی همکاران خواهشمندیم در این تجمع شرکت کنند
امضا کارگران راه آهن خراسان

یکشنبه ۱۲ اسفند۹۷

photo_2019-03-03_19-49-08.jpg
تظاهرات و راهپیمایی بازنشستگان شرکت فولاد، مقابل استانداری خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و عیدی و مطالبات سال‌های گذشته
یکشنبه ۱۲ اسفند۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah