پیام معلم مشهدی آقای سپهری در نخستین روز اعتصاب سراسری معلمان و فرهنگیان کشور
یکشنبه ۱۲اسفند۹۷

حمایت معلم زحمتکش سقزی از اعتصاب و تحصن سراسری معلمان :
همکاران محترم در ایام تحصن سکوت دیگر نشانه ادب نیست
یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷

photo_2019-03-03_19-43-55.jpg

 


فیلمی از تحصن معلمان نجف آباد اصفهان و همراهی دانش آموزان با معلمان
تحصیل رایگان حق ماست

هموطنان برای ایرانی مبارزه و تلاش کنیم که سیستمهای پایه و ادارات و مراکز تصمیم گیری توسط مردم و شوراهای مردمی اداره شوند.
نظام و سیستمی که آموزش و پرورش، بهداشت و درمان،و ورزش و … در آن ملی و برای همه شهروندان رایگان باشد. برای رسیدن به این حقوق باید نظام دیکتاتوری برچیده شود. یک قانون اساسی مبتنی بر مساوات و برابری و کرامت انسانی تدوین شود. همه مردم در سرنوشت جامعه برابر و مسئول باشند. صداقت و فداکاری و پاکبازی و امانتداری و اعتماد و اطمینان بر نظام اداری کشور حاکم باشد. هر انسان برای هر انسان برادری باشد و قفل دیگر قصه و افسانه گردد.
با براندازی نظام ضد ایرانی ولایت فقیه می توان و باید چنین نظامی را پی افکند.

 

تجمع گروهی از فعالان صنفی در منزل معلم زندانی محمد حبیبی
روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ گروهی از فعالان صنفی با تجمع در منزل معلم زندانی محمد حبیی با معلمان زندانی اعلام همبستگی نمودند. محبوبه فرحزادی فرهنگی بازنشسته در این ویدیو از نحوه بازداشت آقای حبیبی می گوید و از تحصن معلمان شاغل حمایت می کند.