سنندج تحصن معلمان علی آباد دهگلان
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

 

photo_2019-03-04_11-11-47.jpg

photo_2019-03-04_11-11-41.jpg

photo_2019-03-04_11-11-53.jpg

 

 

 

ارومیه

دومین روز تحصن سراسری معلمان و خروج دانش آموزان از یک مدرسه که معلمانش در تحصن هستند