دانشگاه لوون بلژیک همکاری خود با دانشگاه تهران را به دلیل بازداشت یک «استاد ایرانی بلژیکی» در ایران قطع کرده است. رئیس دانشگاه تهران با بیان این خبر، از تأثیر «مسائل سیاسی» در ایران بر روابط دوجانبه علمی ابراز تأسف کرد.
گروگانگیری یک پایه سیاست خارجی رژیم ایران است و سیاست مماشات آن را همواره تقویت نموده است و طعمه های بیشتری به کام هیولای ولایت فقیه فرستاده است.
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah