وزیر خارجه هلند در صفحه توییتر خود اعلام کرد که در واکنش به اخراج دو کارمند سفارت هلند در تهران سفیر خود را از تهران فراخوانده است.
رژیم ایران در واکنش به اخراج دو دیپلمات تروریستش از هلند به اتهام ترور در این کشور دست به این اقدام زده است که موجب تیره تر شدن روابطش با هلند شده است.
دوشنبه ۱۳ اسفند۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah