صبح امروز درب ورودی سازمان برنامه و بودجه توسط کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گِل گرفته شد.
سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷

 

 

تهران تجمع کارکنان جهاد کشاورزی روبروی مجلس در اعتراض به پایین بودن حقوق‌ها
سه شنبه ۱۴ اسفند۹۷

photo_2019-03-05_10-30-00.jpg

اعتصاب کارگران و پاکبانان شهرداری
امروز سه شنبه ۱۴ اسفند۹۷ کارگران شهرداری اهوازدر اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان اعتصاب کرده و دست به تجمع اعتراضی زدند.
گفته میشود به دلیل اعتصاب کارگران و پاکبانان شهرداری زباله ها در سطح شهر انباشته شده است.


photo_2019-03-05_10-30-13

بستن مسیر قطارها توسط کارکنان اعتصابی راه آهن در ایستگاه زارعی
از ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه ۱۴اسفند۹۷ کارکنان اعتصابی راه آهن_تبریز در ایستگاه زارعی در اعتراض به دریافت نکردن ۴ ماه حقوق و عیدی مسیر حرکت تمام قطارها را بستند.

photo_2019-03-05_10-30-16

تجمع کارگران «سد چم شیر»
امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ کارگران «سد چم شیر» گچساران در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۴ ماه حقوق تجمع کردند.
کارگران معترض که خواهان حقوق خود هستند، با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان فرمانداری گچساران خواستار مطالبات برحقشان شدند.

photo_2019-03-05_10-30-05
تبریز

۱۴ اسفند ۹۷

ادامه تعطیلی بازار موبایل فروشها در چهارراه شهناز

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah

 

نقده تجمع چغندر کاران مقابل کارخانه قند در اعتراض به دریافت نکردن مطالباتشان
سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷