در شرایطی که اجازه برگزاری بزرگداشت مراسم یادبود دکتر مصدق در بیابان‌های اطراف احمدآباد هم داده نمی‌شود، نمایش تصویر دکتر مصدق با جمله‌ی «نجات وطن عالی‌ترین و مهم‌ترین هدف قانون است» در صحن علنی شورای شهر تهران به چه معناست؟! فریبکاری دجالگرانه مشتی شارلاتان و دزد و وطن فروش که میخواهند بدین گونه سر مردم کلاه بگذارند و خود را ملی جلوه دهند! که حکایت کافور نامیدن زنگی است!

 

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah