دو فعال محیط زیست اهل سنندج از سوی نیروهای سرکوبگر اطلاعاتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر منتقل گردیدند.
به گزارش کُردپا، روز پنج‌شنبه یکم اسفندماه، یک فعال محیط زیست کُرد به نام » آرمین اسپرلوس» توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده است.
این فعال سنندجی پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج منتقل و در جریان بازداشت وی نیروهای اطلاعاتی اقدام به تفتیش منزل شخصی وی کرده‌اند و برخی از وسایل شخصی‌اش را ضبط و با خود برده‌اند.
در همین رابطه نیز، روز بیست و نهم بهمن‌ماه سال جاری، فردین کریمی، دیگر فعال محیط زیست در سنندج از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این اداره انتقال یافته است.
نیروهای اطلاعاتی در حین بازداشت این فعال محیط زیست برخی از وسایل شخصی وی را ضبط کردند.
تا لحظه انتشار این خبر، از سرنوشت و اتهامات وارده به این دو فعال محیط زیست اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah