لاهیجان

ورود ماشین روحانی و گرفتن جلو آن توسط یک هم وطن شجاع
مردم دیگر نمی ترسند. کارد به استخوانشان رسیده است.
این هموطن شجاع با فریاد مرگ بر روحانی و ایستادن جلوی خودروی روحانی می‌خواهد مانع حرکتش شود که با حمله و برخورد محافظین روحانی روبرو میشود.
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah