روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ، مراسم باشکوهی به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ، با حضور صمیمانه جمعی از فعالین کارگری ، بازنشستگان ، معلمان ، نویسندگان و شعرا ، هنرمندان ، فعالین حقوق کودک ، جمعی از خانواده های دادخواهی و فعالین حقوق زنان و با حضور افتخاری منیره عبدی ، همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی برگزار شد .
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah