دانشجویان دانشگاه شیراز که در نماز جمعه صدرا به اخراج تعدادی از پاکبانان شهرک صدرا اعتراض داشتند، توسط عوامل انتظامی دستگیر شدند.
این دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل درب محل نمازجمعه صدرا، به عملکرد شهرداری صدرا در اخراج کارگران شهرداری اعتراض داشتند که توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
رحیم خدابخشی، دبیر مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) در این رابطه میگوید:چند روز بود که پیگیر مطالبات پاکبان‌های شهر صدرا بودیم.
مطالبات پاکبان ها، حقوق عقب افتاده و وضعیت بیمه‌شان بوده که مدتی است قطع شده است.
پاک بان ها برای مطالبه حق خودشان، تجمعی برگزار می کنند که با برخورد زننده شهردار مواجه و از کار اخراج می شوند.
به همین دلیل هماهنگ کردیم که در حمایت از پاکبان‌ها در نماز جمعه صدرا شرکت کنیم و پلاکاردهایی که در آن بر تکریم کارگر و احقاق حقوق آن ها تاکید شده بود دست بگیریم.

بعد از پایان نماز جمعه ما در حیاط محل نماز جمعه پلاکاردها را دست گرفتیم و یکی از دانشجویان قصد داشت به نمایندگی از جمع دانشجویی برای مردم صحبت کند.
نماینده ما هنوز شروع به سخنرانی نکرده بود که روابط عمومی شهرداری صدرا آقای عزیزی منش با فریاد مرگ بر منافق جو را متشنج کرد و بعد از چند لحظه سه نفر دیگر از کارکنان شهرداری با فریاد این ها ضد انقلاب! هستند، این ها منافقند! و از این حرف ها جو را به هم ریختند چند دقیقه بعد هم سه نفر از جمله بنده، عضو شورای مرکزی مجمع آرمان و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز دستگیر شدیم. نکته دیگر اینکه خود کارکنان شهرداری با بی سیم هایی در دست اقدام به ضبط گوشی چند نفر از دانشجویان کردند و حتی گوشی یکی از دانشجویان توسط عوامل شهرداری به سرقت رفت و پس از ساعت ها انکار که دست ما نیست، نماینده شهرداری گوشی را پس داد.
دستگیری دانشجویان چند ساعت طول کشید که نهایتا آزاد شدند.

جمعه ۱۷ اسفند ۹۷
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah