مسئولان زندان شیبان اهواز شماری از زندانیان سیاسی معترض به عدم تفکیک جرائم این زندان را در محوطه این زندان مورد ضرب وشتم قرار داده و به سلولهای انفرادی منتقل کردند.
هنگام درگیری مسئولان زندان از جمله سخاوت، رئیس زندان، لاله زاری، زارع، ذوالفقاری و حمید موسوی در محل حاضر شدند و زندانیان سیاسی را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند. مدتی بعد از درگیری، نیروهای امنیتی به بند۵ حمله کردند، ۱۲نفر از زندانیان را به محوطه زندان برده و مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند و سپس به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در پی این درگیری سه تن از زندانیان مصدوم شده و به مرکز درمانی منتقل شدند.
قاسم محمد پور(شبيب سوارى) وعبدالرزاق زندانیان سیاسی دربند پنج زندان شیبان اهواز روز يكشنبه۱۲ اسفند در زندان بشدت شكنجه شده اندودر اثر شكنجه شديد ماموران سرکوبگر زندان به بيمارستان منتقل شده اند.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah