تجمع کارگران شرکت ریل صنعت کاران در مقابل شرکت به دلیل عدم پرداخت حقوق
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
https://www.instagram.com/begoonah
http://t.me/begoonah

photo_2019-03-09_17-38-44.jpg
فیلمی از تجمع دانشجویان دانشگاە خوارزمی تهران در اعتراض بە کیفیت بد غدا، بی احترامی بە دانشجویان و سوء مدیریت مسئولان دانشگاە
جمعه ١٧ اسفند ۹۷

 

کارگران اخراجی عسلویه که نانشان آجر شده است!
تعدادی از کارگران اخراج شده منطقه ویژه عسلویه با پهن کردن سفره خالی
در اعتراض به مطالبات مزدی پرداخت نشده خود شکوه و شکایت می کنند.
آنها می گویند پولی ندارند و نانشان اجراشده است. یکی از کارگران دردمندانه گریه سر میدهد. هیچکس جوابگو نیست.
هموطنان جواب مطالبات در دستان خود ما مردم ایران است و برای پاسخ گرفتن نباید به انتظار حاکمان بود. باید با قیام سراسری و پیوسته با اتحاد و همدلی به جنگ این حاکمان رفت و آنها را از اریکه قدرت به زیر کشید.
۱۸ اسفند

 

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه ثامن الحجج
مقابل بانک مرکزی درتهران
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷

 

تهران فریاد اعتراض هموطن غارت شده ای که پولش توسط موسسه ثامن الحجج چپاول شده
او در تجمع امروز مقابل بانک مرکزی درتهران می گوید:پولم را میخواهم مگه جرمه!
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷

شیراز فیلمی از
پشت پرده اعتراضات روز جمعه دانشجویان دردفاع از حقوق کارگران شهرداری

 

تهران تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان پارسیان
امروز شنبه ۱۸ اسفند۹۷
کارکنان بیمارستان پارسیان در تهران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعارمیدهند:
«ما اعتراض داریم حقوق نیازداریم»

 

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران نسبت به کیفیت نامناسب غذا
۱۸ اسفند ۹۷

photo_2019-03-09_17-55-27dafsda.jpg

تجمع اعتراضی دستفروشان ارومیه درشورای شهر
۱۸اسفند۹۷

photo_2019-03-09_17-35-42.jpg

#اهواز، ١٨ اسفند ۹۷ تجمع بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد، مقابل فرمانداری و استانداری در اعتراض بە پاسخ نگرفتن خواسته های صنفی

photo_2019-03-09_17-35-46.jpg

اصفهان تجمع اعتراضی کشاورزان در محل سد زاینده رود
روز جمعه ۱۷اسفند۹۷ کشاورزان اصفهانی در محل سد زاینده رود  در اعتراض به خشکاندن رودخانه و عدم رسیدگی به برداشتهای بی‌رویه و عدم توقف طرحهای انتقال جدید از زاینده رود تجمع کردند.

photo_2019-03-09_17-35-58.jpg