نمایندگان مجلس عوام با ۳۹۱ رای مخالف در برابر ۲۴۲ رای موافق طرح جدید ترزا می نخست وزیر حزب محافظه کار در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رد کردند.
قرار است روز چهارشنبه ۱۳ مارس در باره خروج بدون قرارداد انگلیس از اتحادیه اروپا رای گیری شود و اگر رای نیاورد در باره طرح به تعویق انداختن تاریخ خروج تصمیم گیری میشود.
سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah