دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، دیوید کاستاف، نماینده جمهوریخواه از ایالت تنسی، و جاش گاتهایمر، نماینده دموکرات از ایالت نیوجرسی،پیش‌نویس قانونی با نام «توقف الیگارش‌ها و نهادهای فاسد رژیم ایران» را تهیه کرده‌اند.
الیگارشی، یا گروهه سالاری، اصطلاحی سیاسی به معنای حاکمیت گروهی محدود، فاسد، و غیرپاسخگو بر توده مردم است که ثروت‌اندوزی از طریق غارت اموال همگانی را سرلوحه کارشان قرار داده‌اند.
اگر این پیشنویس به قانون تبدیل شود، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف می‌شود تا در رایزنی با وزارت خارجه و رئیس اطلاعات ملی ،به شناسایی و تهیه فهرستی از الیگارش‌ها، مقام‌های ارشد، و نهادهای رژیم ایران بپردازد؛ همانها که به قیمت افزودن بر بار رنج و درد مردم ایران، مشغول ثروت‌اندوزی و به یغما بردن داراییهای این کشور هستند.
لایحه مذبوربرای تبدیل به قانون،باید درکمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان تصویب و بعدبه کنگره و سنا برای تصویب ارائه شود.سپس با امضای رئیس جمهور این لایحه به قانون تبدیل می شود.
سه شنبه ۲۱ اسفند

۹۷http://t.me/begoonah

https://www.instagram.com/begoonah