به گزارش یورو نیوز تمام نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با رای مثبت به یک قطعنامه «بار دیگر از حکومت ایران خواستند تا نسرین ستوده، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر را فورا و بدون قید و شرط آزاد کند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه قطعنامه پارلمان اروپا ضمن آنکه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شده، از حکومت جمهوری اسلامی خواسته تا تمامی کنشگران حقوق بشر و خبرنگاران زندانی در ایران را که تنها به اتهام استفاده از حق آزادی بیان و تجمع بازداشت شده اند، آزاد کنند.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah