بهنود رمضانی دانشجوی ترم دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در چهارشنبه سوری در روز ۲۴ اسفند سال ۸۸ توسط چند موتور سوار در تهران در میدان ۲۲ نارمک کشته شد.
پیکر این دانشجو بعد از دو روز به خانواده اش داده شد تا او را خارج از تهران و در محل سکونتش به خاک بسپارند.
نیروهای امنیتی با پاره کردن تصاویر این دانشجو اجازه ی برگزاری هیچگونه مراسمی در شهر تهران را ندادند.
یک شاهد عینی:
این‌قدربا باتوم زدند که هیچ جای سالمی در بدنش نمانده بود، چند نفرشان با یک ماشین فرار کردند.
یادش گرامی باد
قاتلان را نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم. مرگ ظالمان سخت است و بی امان.
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah