صدها هزار نفر روز جمعه ۲۴ اسفند در مرکز شهر الجزیره پایتخت الجزایر علیه حکومت بوتفلیقه تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز تظاهرکنندگان پس از نمازجمعه در خیابانها و میدانهای اصلی شهر تجمع و راهپیمایی کرده و بسیاری از آنها پرچم سه رنگ الجزایر را حمل می کردند. در شهرهای دیگر این کشور از جمله بجایه، وهران، باتنه و تیزی وزو نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah