امروز جمعه ۲۴ اسفند ۹۷ جمعی از خانواده های جانباختگان در گورستان خاوران در نزدیکی شهر قروه مراسمی به یادعزیزانشان برگزار نمودند .
گورستان خاوران مزارزندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۹ که در زندانهای رژیم ضد انسانی اعدام شدند. در این مراسم دایه شریفه مادر رامین حسین پناهی نیز حضور داشتند.
یادهمه جانباختگان راه آزادی گرامی باد

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah